Sosiaaliturva ja ihmisoikeudet – sosiaali- ja terveysministeriössä kuultiin kansalaisjärjestöjä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2022 11.41
Tiedote 219/2022

Sosiaaliturvasta ihmisoikeutena keskusteltiin sosiaali- ja terveysministeriön pyöreän pöydän tapaamisessa 26.9.2022. Pidemmän tähtäimen muutokset, kriisien vaikutus heikossa asemassa oleviin ja energian hinnan nousu olivat muun muassa esillä tilaisuudessa.

Tilaisuuden tavoitteena oli käydä vuoropuhelua ministeriön ja kansalaisjärjestöjen välillä ja jakaa näkemyksiä sosiaaliturvasta ihmisoikeutena. Järjestöt esittivät myös konkreettisia ehdotuksia siitä, miten ihmisoikeudet voitaisiin huomioida paremmin sosiaaliturvaan liittyvässä valmistelussa ja päätöksenteossa. Tilaisuuden avasi ministeri Sarkkinen.

”Erityisen tärkeänä näen sosiaaliturvan toimivuuden näinä epävakaina aikoina”, sanoi ministeri Sarkkinen. ”Sosiaaliturva on vuosien aikana muodostunut monimutkaiseksi ja samaan aikaan työelämä muuttuu nopeasti. Sosiaaliturvauudistuksen tarkoituksena on ratkoa näitä rakenteellisia haasteita. Lisäksi sosiaaliturvan tason parantamista tulisi jatkaa”.

Ministeri Sarkkinen nosti esiin puheessaan myös toimia, joita hallitus on tehnyt pienituloisten tukemiseksi energian hinnan noustessa. ”Elokuun alussa kansaneläkeindeksiin sidottuihin sosiaaliturvaetuuksiin tehtiin ylimääräinen indeksikorotus. Isojen sähkölaskujen kanssa kamppailevia tuetaan mm. määräaikaisella verotuksesta tehtävällä sähkövähennyksellä ja pienituloisille kotitalouksille suunnatulla sähkötuella. Lisäksi kaikille lapsiperheille maksetaan ylimääräinen lapsilisä ensi joulukuussa siten, että myös toimeentulotukea saavat perheet hyötyvät siitä”.

Tapaamisessa kuultiin kansalaisjärjestön puheenvuoroja. Moni järjestö nosti esiin sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuuden etuuksien hakijan näkökulmasta. Esillä olivat myös heikossa asemassa olevien ryhmien tunnistaminen ja ryhmien erityinen riippuvuus sosiaaliturvasta sekä erilaisten kriisien vaikutukset näihin ryhmiin. Erityisesti lapsiperheiden huomioimista pidettiin tärkeänä. Myös nuorten nopeasti vaihtuvat elämäntilanteet nousivat esiin erityisesti suhteessa toimeentulotuen pitkittyneeseen käyttöön. Kansalaisten vaikuttava osallistuminen ja kuuleminen ja näiden vahvistaminen sekä työelämä ja jatkuva oppiminen olivat myös esillä.

Keskusteluun osallistuivat edustajat seuraavista organisaatioista: Ihmisoikeuskeskus, Vammaisfoorumi ry, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry, Ihmisoikeusliitto, Pelastakaa Lapset ry, EAPN-Fin, Kuntoutussäätiö, Amnesty International Suomen osasto, Suomen sosiaalioikeudellinen seura ja Työttömien Keskusjärjestö ry.

Lisätietoja:

lakimies Jenna Uusitalo, [email protected]