Kestävän kehityksen indikaattorit

Suomen kestävän kehityksen indikaattoreilla seurataan ja arvioidaan kestävän kehityksen toteutumista Suomessa. Jatkossa indikaattoreilla seurataan erityisesti kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050” tavoitteiden toteutumista. 

Vuodesta 2000 lähtien indikaattorikokoelma on koonnut yhteen kuvia, joissa usein abstraktilta vaikuttava kestävä kehitys näyttäytyy selkeinä kehityssuuntauksina. Näin indikaattorit toimivat päätöksenteon tukena ja kestävän kehityksen seurannan apuvälineenä.

Indikaattorikokoelma on usean hallinnonalan yhteistyön tulos ja sen vuoksi indikaattorit heijastavat monia näkökulmia ja lähtökohtia. Ne kuvaavat monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen eri osa-alueita. Kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen indikaattorit hyväksyttiin huhtikuussa 2014. 

Kansallinen indikaattorityö

Joulukuussa 2013 hyväksyttiin kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, jolla korvattiin perinteinen kestävän kehityksen strategia. Yhteiskuntasitoumuksen toteutumista seurataan indikaattoreilla, jotka hyväksyttiin huhtikuussa 2014.

Ensimmäiset kansalliset kestävän kehityksen indikaattorit julkaistiin keväällä 2000. "Kestävyyden Mitta" sisälsi 83 indikaattoria, jotka oli jaettu ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalis-kulttuurisiin aihealueisiin. Indikaattorit seurasivat ja mittasivat vuonna 1998 julkaistua kansallista kestävän kehityksen strategiaa.

2000-luvun alkupuolella indikaattoreita päivitettiin vuosina 2002 ja 2004. Vuoden 2004 alusta alettiin myös julkaista indikaattorilehdyköitä, jotka taustoittivat kestävän kehityksen toimikunnan kokousten teemoja.
Vuonna 2006 julkaistiin uudet indikaattorit osana uudistettua kestävän kehityksen strategiaa. Indikaattorit on päivitetty 2007 ja 2009. Useat kokoelmassa olevat indikaattorit sisältyvät Findikaattori.fi-palveluun, jossa ne päivittyvät jatkuvasti.

Indikaattoriverkosto kokoaa yhteen kansallisen indikaattoriosaamisen

Valtioneuvoston kanslia asetti kansallisen indikaattoriverkoston helmikuussa 2012. Verkoston tavoitteena on varmistaa, että korkeatasoinen ja laaja-alainen indikaattorityö säilyy jatkossakin keskeisenä osana poliittista päätöksentekoa Suomessa. Asiantuntijaverkosto

  • koordinoi kansallisia indikaattorihankkeita ml. kestävän kehityksen indikaattorit
  • vahvistaa indikaattoreihin liittyvää yhteistyötä
  • tukee Findikaattori.fi-palvelua.

Kestävän kehityksen indikaattorit - Findikaattori