Asuminen ja yhdyskunnat

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  • Asumismenot
  • Yhdyskuntarakenteen eheys ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset
  • Kotona asuvat yli 75 -vuotiaat
  • Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus

Tämän seurantakorin indikaattorit ja tulkintateksti julkaistaan joulukuussa 2017.


Seurantakori ja yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin
Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta
Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
Resurssiviisas talous